Podmienky používania

Podmienky používania

Čl. I. Úvodné ustanovenia


iVITO s. r. o.

Svetlá 7

811 02 Bratislava

IČO: 47 701 862

DIČ: 2024049687

T:  +421 2 2102 5315

E:  vaspravnik@ivito.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 97792/B

(ďalej len ako „prevádzkovateľ“)


Čl. II. Obsah a použitie webových stránok vaspravnik


Čl. III. Spracovanie osobných údajov a ich ochranaČl. IV. Záverečné ustanovenia